Ilmu Tauhid Mengenal Allah

oleh

Ilmu Tauhid Mengenal Allah dengan ilmu yang Allah turunkan dalam Al Qur’an maupun dalam Hadits.

Kenapa kita harus belajar Ilmu Tauhid ?

Ilmu tauhid merupakan dasar atau pokok dari syariat Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar.

Ilmu yang mempelajari tentang Pencipta makhluk dan bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada-Nya. Inilah ilmu yang paling tinggi.

Ilmu tauhid inilah pokok dakwah para Rasul. Allah Ta’ala telah berfirman :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Beribadahlah kepada Allah (saja) dan jauhilah Thaghut (segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho)” (An-Nahl : 36)

1. Pengertian Tauhid

 

Ilmu Tauhid

Penafian: Menafikan hak penyembahan dari yang selain Allah, siapapun orangnya.

Penetapan: Penetapan hak Allah semata untuk disembah.

Sehingga, Tauhid (Arab :التوحيد) adalah konsep dalam keyakinan Islam yang menyatakan keesaan Allah.

Mengenal Keesaan Allah dalam perbuatan Allah (seperti: Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rziki, dll) sehingga tidak boleh ada sekutu bagi-Nya dalam perkara tersebut.

Mengenal Keesaan Allah dalam perbuatan makhluk (seperti ibadah atau penyembahan). Tidak boleh ada satu-pun bentuk ibadah ditujukan kepada selain Allah.

Mengenal Keesaan Allah dalam Penamaan dan Pensifatan yang diberikan kepada Allah (Seperti Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui) sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta’ala yang telah diberitakan melalui Al Qur’an dan Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Penjelasan dari hal ini dapat Anda baca pada Penjelasan dan Penerapan Ilmu Tauhid yang Benar