Belajar Ilmu Tauhid Yang Benar

oleh

Belajar Ilmu Tauhid Yang Benar sangat penting untuk di bahas. Karena ilmu ini merupakan dasar atau pokok dari syariat Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar.

Pembaca islamhariini.com yang semoga kita dirahmati oleh Allah, ilmu tauhid merupakan landasan terpenting dalam agama para rasul dan poros utama dakwah mereka.

Allah Ta’ala telah berfirman :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  

Sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Beribadahlah kepada Allah (saja) dan jauhilah Thaghut (segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho)” (An-Nahl : 36)

Kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid ?

Karena dengan mempelajari ilmu tauhid kita akan tahu bahwa ternyata tauhid adalah satu-satunya batas pemisah yang membedakan antara muslim dan kafir.

Tauhid merupakan syarat diterimanya amal perbuatan di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Mempelajari ilmu tauhid merupakan kewajiban pertama atas setiap hamba.

Maka dari itu sudah seharusnya kita mempelajari Ilmu Tauhid kemudian menerapkannya dengan benar agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pengertian Tauhid

– Tauhid Secara Bahasa

Tauhid dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi’il (kata tugas) wahhada-yuwahhidu-tauhiidan: وَحَّدَ – يُوَحِّدُ – تَوْحِيْدًا (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja.

– Tauhid Secara Istilah

Secara istilah makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya.

Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah berkata:

“Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya”.

Hal ini terkandung dalam kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (laa ilaha illallahu).

Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid[/caption keyword="Belajar Ilmu Tauhid Yang Benar"]

Penafian: Menafikan hak penyembahan dari yang selain Allah, siapapun orangnya.

Penetapan: Penetapan hak Allah semata untuk disembah.

Sehingga, Tauhid (Arab :التوحيد) adalah konsep dalam keyakinan Islam yang menyatakan keesaan Allah.

Yakni meyakini bahwa Allah Ta’ala satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagi-Nya. Tidak boleh ada satu pun bentuk/macam ibadah ditujukan kepada selain Allah.

Jika Anda benar-benar ingin mempelajari ilmu tauhid yang benar dengan penerapan yang benar, maka baca selengkapnya pada Penjelasan dan Penerapan Ilmu Tauhid yang Benar