oleh

Kisah Penggugah Semangat Bersedekah

Kisah Wanita Miskin bersama Dua Putrinya

Alkisah, pada suatu hari ada seorang wanita miskin bersama kedua putrinya datang menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha, istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Maka ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pun memberi tiga butir kurma kepada mereka.

Lalu sang ibu membagikan kurma tersebut untuk kedua putrinya, dan yang satu butir untuk dirinya sendiri.

Ketika sang ibu hendak memakan kurma yang menjadi bagiannya, tiba-tiba kedua putrinya meminta kepada ibunya agar kurma itu diberikan kepada mereka.

Subhanallah….Apa kira-kira yang akan diperbuat sang ibu??

Dalam keadaan sang ibu butuh untuk memakan kurma itu, tapi perasaan sayangnya kepada kedua putrinya lebih besar.

Ibu itu rela untuk menahan lapar demi menyenangkan kedua putrinya.

Lalu sang ibu pun tidak jadi memakan kurma itu.

Sang ibu akhirnya membagi kurma itu menjadi dua dan memberikannya kepada kedua putrinya.

Masya Allah….

Melihat pemandangan itu, Ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pun merasa takjub.

Sungguh luar biasa perangai wanita miskin tersebut.

Maka Ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pun menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Mendengar hal itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya surga atau membebaskannya dari api neraka dengan sebab perbuatan baiknya itu.” Sumber: HR. Muslim no. 2630 dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha

Masya Allah …wahai pembaca.

Sungguh kisah ini menunjukkan keutamaan bersedekah walaupun dengan separuh butir kurma.

Hal ini mengingatkan kita dengan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ,

“Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan (menyedekahkan) separuh kurma.” (Muttafaqun ‘alaih)


Sumber: https://pedulibencana.com/kisah-inspiratif-penggugah-semangat-bersedekah/