Akibat Tidak Menyempurnakan Harokat

oleh

📚 AKIBAT TIDAK MENYEMPURNAKAN HAROKAT 📚

Soal:

Apa akibat dari seorang tidak menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran?

Jawab:

Ketika seorang tidak menyempurnakan harakat dalam bacannya akan memunculkan akibat diantaranya:

  • ketika seorang tidak menyempurnakan harokat fathah –misalnya- akan terjadi imalah Shughro,
  • ketika tidak menyempurnakan harokat kasroh akan terjadi imalah Kubro, seperti misalnya kalimat “Baina” jika dalam membacanya tidak disempurnakan harakat kasrah akan terdengar bacan “Baena” .

Baca: Definisi Tajwid Dan Ilmu Tajwid