Home / Tag Archives: hukum islam

Tag Archives: hukum islam

Juli, 2017

  • 16 Juli

    Benarkah Islam Mengharamkan Rokok?

    Islam Mengharamkan Rokok

    Islam mengharamkan rokok – Kehidupan satu jiwa manusia itu sangat terjaga. Semua pintu yang akan mengantarkan kepada kerusakan sudah tertutup rapat. Jika kita meneliti lebih jauh, Islam mengharamkan rokok. Para ulama madzhab mengatakan rokok itu haram. Bahkan mereka tidak pernah mengatakan rokok itu makruh apalagi mubah (boleh). Sekalipun ulama madzhab …