Home / Belajar Islam / Akidah Islam

Akidah Islam

Keutamaan dan Manfaat Tauhid dalam Amalan

Wajib bagi seorang hamba meyakini bahwa Allah Maha pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatu dan satu-satunya Pengatur seluruh alam. Juga wajib tunduk dan patuh, berserah diri kepada syariat Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tidak boleh beribadah ataupun berdo’a kepada selain Allah Ta’ala …

Read More »

Penjelasan dan Penerapan Ilmu Tauhid yang Benar

Belajar Ilmu Tauhid

Kenapa kita harus belajar Ilmu Tauhid ? Pembaca Islamhariini.com,  Ilmu Tauhid adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba Allah. Karena ilmu ini merupakan dasar atau pokok dari syariat Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar. Mari kira renungkan, setinggi-tingginya ilmu dunia yang  kita telah bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, …

Read More »